Sat. Jun 22nd, 2024

Namoonni lama noota birrii Itiyoophiyaa haaraa hojjechuun akka gabaa keessa galu gochaa turan to’atamuu Poolisiin Beeksise.


Namoonni Noota mallaqaa soba hojjechuun gara gabatti galchaa turan sadii keessa lama namni maqaa isa Yoseef TakasteBirhaanfi Takileebiraan G/masqaal jedhaman nootii mallaqaa sobaa kuma 40 abbaa nootii dhiibba waliin to’atamuutu Komishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee beeksisee jira.


DhPI

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply