“Abbaa Jifaar Lammaffoo”
Turtii Artii Tiyaatiraa


Tiyaatirri waa’ee seenaa Mootii Abbaa Jifaar lammaffa irratti fuulleffatu guyyaa kaleessaa Yunvarsiitii Jimmaa galma amfii tiyaatiraatti eebbifame


Tiyaatirichi Zalaalam Tafarii fi gargartuu qopheessituu Seenaa Abraamiitiin kan barreeffamee fi kan qophaa’ee yoo ta’u barattoota tiyaatiraa waggaa sadaffaa barataniin taasifame (hojjatame).
Leellisaa Fayyisaa muuziqaa qindeessuun barattoonni mana barnoota muuziqaa Alii Birraa immoo muuziqaa meeshaan qindeeffame taphataniiru.


Hooggantoonni olaanoo Yunvarsiitii Jimmaa, keessummoonni affeeramanii fi barattoonni sagantaa eebba tiyaatiricha irratti argamaniiru.
Prieezidaantiin Yunvarsiiitii Jimmaa Doktar Jamaal Abbaa Fiixaa, tiyaatiricha erga daawwatanii booda, tiyaatirichi qabeenya qabnu gadifageenyan laaluun waa hedduu akka hojjachuun danda’amu akkasumas Jimmi biyya seenaa artii tiyaatiraan badhaatuu ta’uushee kan nu hubachiise jedhan. Waan laalaniin hawwatamuun, pireezidaantichi tiyaatirichi akka Oromiyaa fi Itoophiyaa guututti agarsiifamuuf waadaa seenaniiru.


Fuuldurattis kutaaleen barnoota artii hojiilee artii dinqisiisoo danuu nuu dhiyeessuu akka danda’an abdii irraa qabaachuu isaaniis ibsaniiru.


Tiyaatirichi seenaalee dagataman qotee baasuun seenaa fulla’aa dhaloota boriif dabrsuu dabalatee, tiyaatirichi barnootni daree jechaan baratamu akkamitti akka gochaan muldhatu kan caalatti calaqqisiisedha jedhan.

May be an image of one or more people and people standing

Maddi: Fuula Facebook WDhKM Godina Jimmaa

By Chala Dandessa

Chala Dandessa is Founder of Ethiopians Today Website. Ethiopians Today is Ethiopian #1 multilingual news website in Ethiopia. Ethiopians Today is Ethiopian #1 News Website. It is multilingual website that will share news update across the country and East of Africa. We have multiple authors over the World and actively working to release news updates about all Ethiopian nations. We believe in equality of all Ethiopian Nation, Nationalities, and People.

Leave a Reply

Advertisements