“Qeerroon kaleessa dhagaan; har’a rasaasaan juuntaa harcaasaa jira” -Obbo Taayyee Danda’aa

ABUT irree qeerroofi qarree Oromootiin erga harca’ee booda dhiifamaan bira darbuun biyya ijaaruuf yaalii taasifamu caalaa biyya diiguu ooltee bulteesaa godhachuu Dubbii Himaan Dhimmoota Kominikeeshinii Paartii  Badhaadhinaa Damee Oromiyaa ibsan.

Dubbii himichi Obbo Taayyee Danda’aa ibsa kaleessa Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, humni addaa Oromiyaa Juuntaarratti bobba’e qeerroo kaleessa dhagaadhaan aangoorraa isaan buuseedha.

Kan fardaan barbaadan lafoo argatu kan jedhan Obbo Taayyeen, humni kaleessa miseensota Juuntichaa harcaase har’as tarkaanfii sirreessaa fudhachuuf bobbahuu kaasaniiru.

Akkuma bofti mataa dhahamuu baannaan biyyoo arraabdee kaati jedhamu murni Juuntaa ABUT erga aangoorraa ari’amees hannaafi saamicha amaleeffate hawwuun abjuu aangootti deebi’uutiin cichee wixxifataa jira jedhan.

Juuntichi nagaa buusee lammiilee hunda faana jiraachuu osoo danda’uu humnaan aangootti deebi’uuf yaalii taasisaa waan jiruuf adeemsichi ammoo yakka waan ta’eef ilmaan sirnicha dhiigasaaniin fidan obsa waan hinqabneef tarkaanfii sirreessaa fudhachuuf garasitti imalaniiru jedhan.

Gocha biyya goolu juuntichi aggaame kana fashaleessuuf naannoleen humna addaasaanii kaleessa isumaan ajjeefamaa ture  qaranii har’a hidhannoon hiriirsuusaaniis Obbo Taayyeen ibsaniiru.

Warraaqsichi biyya badiirraa baraaruudha kan jedhan dubbii himichi, injifannoon galmaa’u kamuu bu’aa dhiiga ilmaan sabaafi sablammii waraanicharratti hirmaatanii ta’uus beeksisaniiru.

Seenaa darbe ilaalchisuun seena jallisuun mul’ata kun har’as dabalmuu hindandahuu laata gaaffii jedhu kaafneefiif deebii laataniin hunduu akak hirmaannasaatti seenaan dhugaa barraahuufii akka qabu ibsaniiru.

Akkuma “Kan ajjeesu ana kan jeekkaruu sihi” jedhamu san miirri injifannoofi seenaa walsaamuu taasifamu kamuu sirrii akka hintaanes eeruun, hamma kaayyoon waraanichaa biyya balaarraa ittisuu ta’etti seenaa dhugaan katabamee taa’uu akka qabu ibsaniiru.

Kan darbe dhiifamaan akka cehamu jedhamee bira darbamuuf yaalamus murnichi ammas nagaa caalaa waraana labsuusaatiin farra nageenyaa kana dhabamsiisuuf humni addaa Oromiyaa  qeerroofi qarree keessaa babahe isa sardaa jira jedhan.

Wayita humni addaa Oromiyaa bobbahu juuntichi Oromoofi sabaaf sablammiilee biroo fira kooti olola jedhu afarsus kan isa dhagahu hinjiru jedhu. Murni kaleessa isnaayparii adda ilmaan biyyattii dha’aa ture har’a fira fakkaachuun nageenyaaf akka hintaane hubachuun barbaachisaa ta’uus Obbo Taayyeen dhaamaniiru.

Warraaqsi biyya baraaruu kun gahee naannoo tokkoo qofa osoo hintaane kan Itoophiyaanotaa hunda waanta’eef naannoleen humna addaa bobbaasuun tarkaanficha saffisiisaa jiru jedhan.

Deeggarsa gama kanaan taasisaniifis kabajni guddaan kan isaaniif malu ta’uu kan himan Obbo Taayyeen, warraaqsichi hamma juuntichi dhabamsiifamutti cimee ittifufa jedhan.

Gaazexaa Bariisaa Adoolessa 10/2013

Become a Sponsor

By Chala Dandessa

Chala Dandessa is Founder of Ethiopians Today Website. Ethiopians Today is Ethiopian #1 multilingual news website in Ethiopia. Ethiopians Today is Ethiopian #1 News Website. It is multilingual website that will share news update across the country and East of Africa. We have multiple authors over the World and actively working to release news updates about all Ethiopian nations. We believe in equality of all Ethiopian Nation, Nationalities, and People.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Advertisements