Category: NEWS

Humni Qilleensaa Loojistikii Itoophiyaa miseensota hooggantoota waraanaa duula olaantummaa seeraa kabachisuurratti itti gaafatamummaasaanii ga’umsaan bahaniifi jijjiirama bu’aa qabeessummaa dhabbattichaaf gahee isaanii adda durummaan bahaniif beekamtii kenne

Humni Qilleensaa Loojistikii Itoophiyaa miseensota hooggantoota waraanaa duula olaantummaa seeraa kabachisuurratti itti gaafatamummaasaanii ga’umsaan bahaniifi jijjiirama bu’aa qabeessummaa dhabbattichaaf gahee…

Advertisements