Sponsor

PackageQuantityPrice
Silver Packed$200.00
Gold$500.00

You are sponsoring

እውነት ደብረጽዬን ሞቷል?

እውነት ደብረጽዬን ሞቷል? እስከእሁን ለትግራይ ህዝብ ይፋ እንዳይደረግ የተፈለገ የዶ/ር ደብረፅዮን ሞት! ዶ/ር ደብረፅዮን እንደሚታወቀው በእንደርታ አውራጃ ወንበርታ ወረዳ ዔራ አከባቢ ብጥይት ተመቶ ቆስሎ ለህክምና ወደ ሓይቅ መስሓል ለመውሰድ ማታ 4 ሰአት ላይ በሻምበል እያሱ ብርሀነ ቤት እንዲያርፍ መደረጉ፤ ሁኖም ሓይቅምስሓል ላይ የሀገር መከላከያ እንቅስቃሴ ስለነበረ ከለሊቱ 8 ሰአት ወደ ደገኣቡር እንዲመለስ ተደርጎ በኮማንደር በርሀ […]
Advertisements