Sponsor

PackageQuantityPrice
Silver Packed$200.00
Gold$500.00

You are sponsoring

“Oduu, ebelu ajjeefame, buqqa’e, godaane” jedhu dhagahuu hinfeenu” -Yuuba Aagaa Xiinxanoo

“Oduu, ebelu ajjeefame, buqqa’e, godaane” jedhu dhagahuu hinfeenu” -Yuuba Aagaa Xiinxanoo Ummanni Oromoo hammam sirna cunqursaa jala turus aadaa dimokraatummaa ganama ittiguddate dhalootaaf dabarsuuf aadaa dimokraasii ittiguddateen aangoo baalliin waliif dabarsaa tureera, ammas ittuma jira. Cunqursaa hadhaa’aa jaarraa tokkoofi walakkaa oliif irra gahaa tureef osoo hinjilbeeffatiin aadaafi duudhaasaa dimokraatawaa  karaa sirna Gadaatii baallii aangoo waliif […]
Advertisements