Sun. Jul 21st, 2024

Hoggantoonnifi qindeessitoonni Juuntaa to’atamuun ummata Tigraayitti abdii bilisummaa kan horee ta’uu hogganaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Naannichaa Obbo Nabiyuu Sihuul himan.

Hoggantoonni fi qindeessitoonni Juuntaa to’atamuu irraa kan ka’e ammatti miirrii ummata Tigraayi kan gammachuufi abdiin kan guutameedha jedhan.

Hoggantoonni Juuntaa to’atamuun ergaa baayyee qabaachuu kan himan Obbo Nabiyuun, akka seeratti namni sadarkaa kamirraa jiru yoo seera dabseefi balleesse seeratti akka dhiyaatufi yeroosaa eeggachuun kan gaafatamuu ta’uu agarsiisa jedhaniiru.

Ummata Tigraayi kessumaa Dargaggootaf boqonnaan jijjiramaa eegaluu agarsisa jedhaniiru.

Maddi: OBN


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply