Thu. Jun 20th, 2024
Hogganaa Qajeelcha Boobbii Humna Raayyaa B/Janaraal Tasfaayee Ayyaalew akka mirkaneessanitti;
 1. Obbo Taklawayinii Asaffaa,
 2. Dr Solomoon Kidaanee,
 3. Obbo G/Madihiin Tawalde,
 4. Obbo W/Giyoorgiis Dastaa,
 5. Ambaasaaddar Abbaadii Zammoo,
 6. Adde Qiddusaan Naggaa,
 7. Obbo Teedroos Haagoos,
 8. Adde Mihirat Taklaay,
 9. Obbo Abirahaam Adam Mohaammad to’annoo jala oolaniiru.
Akkasumas,
 1. Obbo Seekkoturee Getaachoo
 2. Obbo Zar’aay Asgadoom
 3. Obbo Abbabaa G/Madihiin
 4. Obbo Daani’eel Asaffaa irratti tarkaanfiin fudhatameera.

https://youtu.be/XMMBYyrhSyk

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply