Fri. May 20th, 2022
Hogganaa Qajeelcha Boobbii Humna Raayyaa B/Janaraal Tasfaayee Ayyaalew akka mirkaneessanitti;
 1. Obbo Taklawayinii Asaffaa,
 2. Dr Solomoon Kidaanee,
 3. Obbo G/Madihiin Tawalde,
 4. Obbo W/Giyoorgiis Dastaa,
 5. Ambaasaaddar Abbaadii Zammoo,
 6. Adde Qiddusaan Naggaa,
 7. Obbo Teedroos Haagoos,
 8. Adde Mihirat Taklaay,
 9. Obbo Abirahaam Adam Mohaammad to’annoo jala oolaniiru.
Akkasumas,
 1. Obbo Seekkoturee Getaachoo
 2. Obbo Zar’aay Asgadoom
 3. Obbo Abbabaa G/Madihiin
 4. Obbo Daani’eel Asaffaa irratti tarkaanfiin fudhatameera.

https://youtu.be/XMMBYyrhSyk

 101 total views,  2 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: