Manneen barnootaa aanoota Oromiyaa keessatti argaman Mootummaa naannoo Afaar fi Sidaam waliin kan waldaangessaa afaan Afaarii fi Sidaamaa barsiisuuf qophiin xumurame.

Manneen barnootaa aanoota Oromiyaa keessatti argaman Mootummaa naannoo Afaar fi Sidaam waliin kan waldaangessaa afaan Afaarii fi Sidaamaa barsiisuuf qophiin xumurame.

Sadarkaa itti aanaa preezdaantiitti qindeessan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa mootummaa naannoo Afaar waliin kan waldaangessaa manneen barnootaa aanoota Oromiyaa keessatti argaman Afaan Afaar, Mootummaa naannoo Sidaamaa waliin kan waldaangessaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman Afaan Sidaamaa barsiisuuf qophiin xumuramuu ibsaniiru.

Tokko afaan isaa biroo yoo barate obbolummaan, walqixuummaa fi kabajaan hawaasaa caluumatti ni cima jedhaniiru.

Biyya tokkummaa cimaa qabdu ijaaruuf ni gargaaras jedhaniiru.

Maddi: FBC

 18 total views,  2 views today

About Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

View all posts by Chala Dandessa →

Leave a Reply