Sat. Sep 23rd, 2023

“Soba dhugaadhan akka injifattanin waamicha koo dhiyeessa”: MM Abiyyi Ahimad

“Itoophiyaanotaa fiwayiloonni Itoophiyaa addunyaa irra jirtan maraaf,

“Garaan haadhaa bubburree dha” akkuma jedhamu, amalli ilmaan ishee hundu tokko akkuma hin taane, namootni garaa Itoophiyaa keessa dhalatanii, bakka ulfinaa argatanii, ruubii jaarraa tokkoo oliif Itoophiya bulchaa turan deebi’ani dugda duubaan Itoophiyaa waraananus, ijoolleen salphina ishee arguu hin barbaadne waliigalanii tarkaanfi irratti fudhataniiru.

Har’as warri duuti junta hin liqimfamneef, ilmaan garaa ishee buburree keessa ba’an, diinota biyya keenyaa wajjin tokko ta’uun, odeeffannoo dhugaa hin taanee tamsaasuun buddeena guyya-guyyaa godhataniiru. Akka barbaadan yoo hin taane, Itoophiyaan akka jiraattu hin barbaadan. Injifannoo dirree seera eegsisuu irratti dhabani dirree hololaatiin deebisuudhaaf shira meeshaa godhachuun sobammoo rasaasa godhachuun fayyadamuu itti fufaniiru.

Kanaafuu Itoophiyaanonni fi waayilonni Itoophiyaa addunyaa mara irra jirtan, waa’ee biyya keessanii odeeffannoo waqtawaa hawaasa addunyaatti himuudhaan kabajaa fi maqaa gaarii biyyi keenya qabdu ballessuuf namoota ka’an injifachuun, soba dhugaadhaan akka mootanin waamicha koo dhiyeessa.”

MM Abiyyi Ahimad

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply