Fri. May 20th, 2022

Godina Shawaa Lixaatti qamadii Jallisiin misoomaa jiru irraa oomishni Kuntaalli Kuma dhibba Saddeetii ol walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru himame.


Jiilli Sadarkaa Ministeeraatti Darektara Ol’aanaa Akkaadaamii Hooggansaa Mallas Zeenaawwii Obbo Awaluu Abdiin durfamu ooyiruu qonnaan bultootaa Godina Shawaa Lixaa Aanaalee Ilfataa fi Tokkee Kuttaayeetti kilaastara qamadii Jallisiin misoomaa jiru daawwateera.


Jilichi Hooggantoota ol’aanoo Naannoofi Fedeeraalaa akkasumas qonnaan bultoota naannawaa kan hammate yoo ta’u, Badhaadhinni Maatii kan mirkana’u qabeenya uumamaa qabnu fayyadamnee waggaatti Yeroo lamaafi sanaa’ol oomishuu yoo dandeeye qofa jechuun Paartiin Badhaadhinaa kallattii kaa’een hojjetamaa akka jiru Obbo Awwaluu dubbataniiru.


Daawwannaa kanarratti Qonna Oromiyaa ammayyeessuun Itiyoophiyaa sooruu irra darbee gaanfa afrikaatiif gumaacha waan qabuuf Paartiin Badhaadhinaa galteewwan qonnaa bilisaa fi gatii fooyyeen dhiheessuuf karoofatee hojjechaa jiras jedha Obbo Awwaluu Abdii.

Maddi: OBN

 89 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: