Sat. Jun 22nd, 2024

Magaalaa Finfinneetti boombii dhoheen lubbuun namoota lama darbe


Ebla 10 bara 2013 ALI guyyaa keessa gara naannoo sa’aa 8:00 kutaa magaala Lidataatti aanaa 6 iddoo misoomaaf qophaa’erratti dhohiinsa boombii uumameen lubbuun namoota lama battalumatti yeroo darbu namni tokko miidhaan ulfaataa irra gahee Hospitaala galeera.


Poolisiin akka beeksiseetti sa’aatii jedhame kanatti namni umuriin isaa 50 – 55 tilmaamamu tokko dubartoota umrii walfakkaataarra argaman lama waliin wal darbachaa gara iddoo kanatti erga galanii booda dhohiinsi dhaga’amusaa fi eenyummaa namoota kanaafi sababa dhohiinsa kana baruuf qorannoorra akka jiru beeksiseera.


Yeroo sana ogeeyyii Poolisii Finfinnee fi Federaalaa hojii naannoo san qulqulleessu hojjetaniin uffata nama du’e tokko keessa boombii hin dhoonee argamu beeksifameera.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply