Tue. Jul 16th, 2024

Boordichi magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatti buufataalee xiqqaa filannoo 28 banuu beeksiise


Boordiin Filannoo Biyyaalessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaatti buufatalee tokko tokkorraatti nammoonni komni 1 fi 500 galmaa’uun isaaniin buufataalee filannoo xiqqaa 28 dabalataan banuu ifoomseera.
Boordichi buufataalee filannoo damee xixxiqqaa dabalataan banaman ilaalchisee ibsa laateera.
Akkaataa labsii filannoo 1162/2013 buufata filannoo tokkorraatti namoonni galmaa’uu qaban
kuma 1 fi 500 qofa akka ta’u labsamuu ibseera


Buufata filannoo tokkotti namoonni kumni 1 fi 500 yoo galmaa’aan galmichi cufamuun buufanni haaraan akka banaman ta’a jedhame.
Bu’uuruma kanaan buufataalee filannoo haaraa har’a banamaniif meeshaaleen raabsamaa jiraachuu Boordichi ibseera.


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply