Thu. May 19th, 2022

Boordichi magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatti buufataalee xiqqaa filannoo 28 banuu beeksiise

May be an image of text


Boordiin Filannoo Biyyaalessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaatti buufatalee tokko tokkorraatti nammoonni komni 1 fi 500 galmaa’uun isaaniin buufataalee filannoo xiqqaa 28 dabalataan banuu ifoomseera.
Boordichi buufataalee filannoo damee xixxiqqaa dabalataan banaman ilaalchisee ibsa laateera.
Akkaataa labsii filannoo 1162/2013 buufata filannoo tokkorraatti namoonni galmaa’uu qaban
kuma 1 fi 500 qofa akka ta’u labsamuu ibseera


Buufata filannoo tokkotti namoonni kumni 1 fi 500 yoo galmaa’aan galmichi cufamuun buufanni haaraan akka banaman ta’a jedhame.
Bu’uuruma kanaan buufataalee filannoo haaraa har’a banamaniif meeshaaleen raabsamaa jiraachuu Boordichi ibseera.

 71 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: