Thu. May 19th, 2022

Gochi hiriira naannoo Amaaraatti raawwatame tokkummaa fi waliin jireenya ummataarratti dhiibbaa waan qabuuf ariitiin tarkaanfiin fudhatamuu akka qabu jiraattonni godina Gujii Lixaa gaafatan.

Dhaadannoowwan, arrabsoo fi tuffiin guyyaa kaleessaa hiriira naannoo Amaaraatti gaggeeffame waliin jireenya ummattoota Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa waan qabaatuuf luugami itti godhamuu akka qabu jiraattoti godina Gujii Lixaa tokko tokko gaafatan.

Akka yaada jiraattota kanaatti, Oromummaan bu’uura hin buqqaane, dhiigaa fi lafee Oromoota qaqqaalii fi goototaan waan ijaarameef wacni kamiyyuu hin laaffisu jedhan.

Oromoon akkuma aadaa isaa dubbii itti galte tana ilaa fi ilaameen hubachuun falachuu akka qabus dhaaman.

Ilaalchi dharraatota nafxanyaa garee paartii siyaasaa muraasan ijaaramaa jiru Itiyoophiyaa dullattii ijaaruuf adeemamu waan taheef, Itiyoophiyaa Oromoo fi sablammoota hundaaf mijattuu taate uumuuf Oromoon tumsa gochaa ture itti fufsiisuurraa duubatti hin deebi’u jedhan.

OBN

 82 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: