Wed. Jul 24th, 2024

Paartiileen morkattootaa, Aktiivistoonni, waldaaleen Sivikii, miidiyaalee walumagalatti lammileen biyyattii seenessa walitti nama buusanifi hojii tokkummaa ummatasaanii diigan irraa of qusachuu akka qaban Manni Maree Waloo Paartiilee Siyaasaa Itiyoophiyaa beeksise.

Nageenyummaafi tasgabbii ummataa akkasumas birmadummaa biyyattii kabachisuun cinaatti mootummaan itti gaafatamummaa dursaafi dirqama akka qabus manni marichaa beeksiseera.

Paartiileen siyaasaa heyyamni kennameef filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa bifa milk’aeen akka gaggeeffamuuf gaheesanii akka bahaataniif Manni Maree waloo Kun hubachiseera.

Manni Marichaa dhimma kanaafi biroorratti ibsa kenneera.

OBN


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply