Fri. May 20th, 2022

Paartiileen morkattootaa, Aktiivistoonni, waldaaleen Sivikii, miidiyaalee walumagalatti lammileen biyyattii seenessa walitti nama buusanifi hojii tokkummaa ummatasaanii diigan irraa of qusachuu akka qaban Manni Maree Waloo Paartiilee Siyaasaa Itiyoophiyaa beeksise.

Nageenyummaafi tasgabbii ummataa akkasumas birmadummaa biyyattii kabachisuun cinaatti mootummaan itti gaafatamummaa dursaafi dirqama akka qabus manni marichaa beeksiseera.

Paartiileen siyaasaa heyyamni kennameef filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa bifa milk’aeen akka gaggeeffamuuf gaheesanii akka bahaataniif Manni Maree waloo Kun hubachiseera.

Manni Marichaa dhimma kanaafi biroorratti ibsa kenneera.

OBN

 73 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: