Tigiraayif hawaasni biyyoolessaa deeggarsa irraa eegamu akka taasisan waamichi dhiyaate

Tigiraayif hawaasni biyyoolessaa deeggarsa irraa eegamu akka taasisan waamichi dhiyaate

Mootummaan hojii deeggarsa namummaafi deebisanii ijaaruu Naannoo Tigiraayitti hojjechaa jiru caalaatti hawaasni biyyoolessaa deeggarsa irraa eegamu bahachuu akka qabu Ministirri Muummee Ittaanaafi Ministirri Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin waamicha dhiyeessan.

Obbo Dammaqaan ambasaaddaroota biyyoota garagaraafi dhaabbilee biyyooleessa Finfinneetti argamaniif haala jiru ibsuun, mootumman deegrsa irraa eegamu Tigiraayif taasisaa jira jedhaniiru.

Naannoo Tigiraayitti Lafti Dhibbantaan 70 hojii qonnaatiin uwwifamaa jiraachuu ibsuun, hojiilee misoomaa supha telekoomiifi barnootaatiinis akkasumas damee adda addaatiin hojiileen jajjabeessoo raawwatamaa jiraachuu dubbataniiru.

Hojii kana ciminaan itti fufuuf garuu hir’inni maallaqaafi rakkoon humnaa jiraachuu dubbachuun, hawaasni biyyooleessaa deeggarsa irraa eegamu bahachuun hojiilee hojjetaman jajjabeessuu akka qaban dhaamaniiru.
Maddi: DhPI

May be an image of 1 person and sitting

 18 total views,  1 views today

About Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

View all posts by Chala Dandessa →

Leave a Reply