Thu. Feb 2nd, 2023

ETHIOPIANS TODAY, ADDIS ABABA (FINFINNEE), ETHIOPIA:

 224 total views,  1 views today

Obbo Bulchaa Dammaksaa gumaacha damee qabeenya diinagdeen taasiisaniif kennaan Warqee laatameef

Baankiin Biyyaalessaa fi Awaash obbo Bulchaa Dammaksaan gumaacha damee qabeenya diinagdeen taasiisaniif badhaasa Warqee badhaasaniiru.


Baankiin Biyyaalessaa fi Baankiin Intarnaashinaalii Awaash mana jireenyaa obbo Bulchaa Dammaksaatti argamuun badhaasa kana laataniifiru jedhame.
Hayyuun diinagdee Maanguddoon umrii waggaa 91 obbo Bulchaa Dammaksaa baroota dheeraaf gumaacha damee qabeenya diinagdeen tajaajila laataa turaniif kennaan kun laatamuufii ibsameera.
Baankiin Biyyaalessa Ityoophiyaa warqee seenaa qabeeyyii hambaan qabamanii jiran yoo badhaasu, Baankiin Intarnaashinaalii Awaash ammoo waraqaa ragaa, Kaabaa fi meedaaliyaa warqee badhaaseera.
Sagantaa badhaasaa kanarrattis bulchaan baankii biyyaalessaa Dooktar Yinnaagar Dassee, Preezdaantiin Baankii Awaash obbo Tsahaay Shifarraa, haati warraa obbo Bulchaa, aadde Heelan Gabregzaabiheerii fi keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru.


Obbo Bulchaa Dammaksaan bara 1984 Baankii Intarnaashinaalii Awaash hundeessuun Indaastirii baankii dhuunfaa keessatti nama qooda olaanaa qaban ta’uu ibsameera.
Hayyuun Diinagdee fi Siyaasaa obbo Bulchaa Dammaksaan bultii ijaaranii turtii waggaa 54 keessatti ijoollee 6 horachuu danda’aniiru.

FBC

Follow us on:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8CrAEUV9Buhu1qaKgptscQ

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMf5qQswuYTCAw

 

By Chala Dandessa

I am freelancer and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com. Twitter https://www.twitter.com/caalaadd Instagram: https://www.intagram.com/caalaadd Facebook: https://www.facebook.com/caalaaddofficial

Leave a Reply