Fri. Jul 19th, 2024

Qoodinsa Pirojektii Bu’uura Boruu

Ganna kana Pirojektii Bu’uura Boruu sochii tajaajila lammummaatiin oolmaa daa’immanii kuma sadii ijaaruuf karoorfannee hojiitti seenaa jirra.

Qoodinsi pitojektii Bu’uura Boruu kan armaan gadiiti.
1.Arsii =245
2.Arsii Lixaa =136
3.Baale =93
4.Baale Bahaa =78
5.Booranaa =116
6.Buunnoo Bedellee =92
7.GAONF =73
8.Gujii=138
9.Gujii Lixaa =85
10.Harargee Bahaa =150
11.Harargee lixaa=120
12.HGW=114
13.IAB=131
14.Jimmaa=230
15.Qellam wallaggaa =112
16.Shawaa Bahaa =122
17.Shawaa Kaabaa=133
18.Shawaa K/Lixaa = 112
19 .Shawaa Lixaa=218
20.Wallaga Bahaa =169
21.Wallaga Lixaa=208
22.B/M/Adaamaa=18
23.B/M/amboo=6
24. B/M/Asallaa=8
25.B/M/Baatuu=5
26.B/M/Bishaan Gurraachaa=2
27.B/M/Bishooftuu=14
28.B/M/Burraayyuu =8
29.B/M/Dukam=4
30.B/M/Galaan =4
31.B/M/Holataa =5
32.B/M/Jimmaa =12
33.B/M/L/X/L/daadhii=5
34.B/M/Moojoo =3
35.B/M/Naqamtee =6
36.B/M/Roobee =3
37.B/MSabbataa=10
38.B/M/Shshmannee =5
39.B/M/Sulultaa=4
40.B/M/Waliso =3
Manneen Barnootaa Ijaaruun Dhaloota Ijaaruudha!

Maddi: Oromia President Office


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply