Wed. Feb 8th, 2023

ETHIOPIANS TODAY, ADDIS ABABA (FINFINNEE), ETHIOPIA:

 195 total views,  2 views today

Qajeelfamni gabaa Siimiintoo too’achuuf ba’e har’aa eegalee ka’uu ibsame

Qajeelfamni gabaa Siimmintoo too’achuuf ba’e har’aa eegalee ka’uu Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii beeksiise.

Adeemsi bittaa fi gurgurtaa Siimmintoo karaa bilisa ta’een akka gaggeeffamu murtaa’uu ibseera.

Komii gurgurtaa gabaa Siimminitoorra jiru furuuf jecha gara hojmaata gabaa bilisaatti akka deebi’u taasiifamuu Ministeera Daldalaa fi Indaastiriitti Daayreektarri qorannoo fi hordofii gatii meeshaalee daldalaa obbo Kaasahuun Mulaata himaniiru.

Waqtii gannaa fedhiin Siimmintoo hanga tokko kan hir’isu ta’uu isaan Oomishtoonnii, Raabsiitoonnii fi gurgurtoonni qinxaaboo gatii madaallawaan akka dhiyeessaniif waliigalteerra ga’amuu himaniiru.

Hanqina gama dhiyeessiin jiru furuuf dandeettii oomishtummaa warshaalee dabaluu fi alaa galchuuf mootummaan murteessuu ibsameera.

Hojmaanni gabaa bilisaa yeroo hin murtoofneef akka itti fufu murtaa’uu himameera.

FBC

Follow us on:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8CrAEUV9Buhu1qaKgptscQ

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMf5qQswuYTCAw

 

By Chala Dandessa

I am freelancer and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com. Twitter https://www.twitter.com/caalaadd Instagram: https://www.intagram.com/caalaadd Facebook: https://www.facebook.com/caalaaddofficial

Leave a Reply