Thu. Apr 25th, 2024

Loading

Balaa lolaa Finfinnee Seminaarii Makkaane Yesuusitti dhaqqabeen namoonni torba du’anii tokko ammayyuu hin argamne

Lolaa guyyaa kaleessaa Finfinneetti mudateen Seminaarii Makaaneyesuus keessatti Lubbuun namoota torbaa darbuun namni tokko dhabame.

Kaleessa waaree booda Bokkaa cimaa Magaala Finfinneetti roobeen lagni Bakkanniisaa guutee dambali’uun mooraa Seminaarii Makaneyesuus seenuun mancaatii guddaa geessise.

Seeminaarichatti ittigaafatamaan seeraa fi miidiyaa obbo Aseer Seeyifuu BBC’tti akka himanitti lolaan kuni galgala naannoo sa’aatii 10’tti mooraa seminaarichaatti cabsee seenuu himan.

Balaa kanaanis namoota mooraa sana keessa jiraachaa turan keessaa lubbuun namoota torbaa yoo darbu dubartiin tokko ammoo hanga ammaatti barbaadamaa jiraachuu ibsan.

Namootni lubbuun darbe kunneenis mana keessa wayita turanitti lolaan kuni akka tasaa cabsee waan itti seeneef jecha keessaa bahu hin dandeenye jedhan.

Mooraa seeminaarichaa keessatti barattoonni hanga 300 tahan doormii keessa akka jiraatan kan himan Obbo Aseer, manni jireenya barattootaa kuni garuu gamoo olka’iinsa qaburra waan jiruuf barattootarra miidhaan hin geenye jedhan.

Konkolaattota dabalatee qabeenyi mooricha keessa ture hedduunis sababa lolaa kanaatiin akka manca’e ibsan.

Moorichatti ganna ganna balaan lolaa kan mudatu ta’us inni kaleessaa garuu isa olaanaa fi lubbuu namaas kan galaafate ta’uun kan jalqaa akka ta’es himan.

Lolaan kaleessa mudate kuni lubbuu namaa kan galaafate naannoo mana jireenya barsiisotaa fi hojjettootaatti akka ta’ee fi namoonni humna qaban baaxii manaarra bahuun lubbuu isaanii akka olfatanis dubbatan.

Yeroo ammaa kanas hojjettoonni balaa yeroo tasaa mooricha keessatti argamuun dubartii dhabamte tokko barbaachaa akka jiranis BBC’tti himaniiru.

Kantiibaa itti aantuun Magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, balaa lolaa guyyaa kaleessaa iddoowwan akka Askoo,aday ababaa,fi iddoowwan kaanitti mudateen balaa lubbuu namaa fi mancaatii qabeenyaa gahetti gadduu ergaa fuula facebook isaanirratti barreessaniin ibsaniiru.

Guyyoota itti aananittis bokkaa cimaan kuni itti fufee roobuu waan danda’uuf jecha jiraattonni ofeeggannoo cimsuu qabu jechuunis dhaamaniiru.

Maddi: BBC

Follow us on:

YOUTUBE  FACEBOOK TELEGRAM GOOGLE NEWS TWITTER  INSTAGRAM PINTEREST

Subscribe and Follow us via Email

If you have any comment regarding this article contact us at contact@ethiopianstoday.com

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply