Sun. Jul 21st, 2024

Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa Gantummaa Raawwataan Hidhaan Adabaman

Biyyaa fi raayyaa ittisa biyyaarratti gantummaa raawwachuun miidhaa kan qaqqabsiisaan miseensoota raayyaa ittisa biyyaarratti murtoo hidha hanga waggaa 18 darbeera.

Manni maree murtii waraanaa duraa ajaja Kibbaa himatamtoota 10 yakka raawwatanii irratti murtoo adabbii dabarseera.

Shakkamtoonni kunneen garee biyya diiguu ABUT waliin hariiroo iccitii uumuun nageenya biyyaa balaarra buusuu, gantummaa raawwachuun garee ABUT itti makamuun, shaneef ammoo odeeffannoo laachuun hojjetaa turan irratti murtoo dabarseera.

Bu’urumaa kanaan himatamoonni murtoon irratti darbe:-

1. Ajaja kumaala Kiflee Siisaay hidhaa waggaa 17
2. Koloneel Kiflee Faassahayyee hidhaa waggaa 14 fi baatii 2
3. Ajaja Shantamaa Mabraatuu Xalaaye hidhaa waggaa 18
4. Bu’uraa loltummaa Mokkonniin Kinfee hidhaa wagga 13
5. Ajaja Shantamaa Feerdaa Yibaas hidhaa waggaa 11
6. Itti aanaa kurnaalaa Haagoos Baarihee hidhaa waggaa 11
7. Itti aanaa Kiflee Niguus hidhaa wagga 9
8. Koloneel Kaasuu Habtuu hidhaa waggaa 11 fi baatii 2
9. Koloneel Hagoos Asaffaa hidhaa wagga 8 fi
10. Leetinaal Koloneel Haaylaay Gabruu hidhaa waggaa 10 fi baatii 2 akka adabaamiif murtoon mana murtii loltummaan darbeera.

Yeroo itti aanuuttis shakkamtoonni 150 caalaan irrattis adeemsi murtoo kan ilaalamuu ta’uu ibsameera.

Maddi: FBC


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply