Wed. May 18th, 2022

Biiroon Barnootaa Oromiyaa Barnoota Afaan Oromootiin Naannolee Ollaa Keessatti Kennamuuf deeggersi taasisuu beeksise.

May be an image of indoor


Biiroon Barnootaa Oromiyaa naannolee ollaa Benishaangul Gumuz, Gaambellaa, Sidaamaa fi kanneen biroo keessatti barnoonni Afaan Oromootiin kennamuuf hojiin deeggersa ogummaa cimee akka itti fufu ogeessoonni gara sanatti bobba’uun himameera.
Bu’uruma kanaan har’arraa kaasee Ogeessota 9 manneen barnoota sadarkaa 2ffaa irraa walitti dhufan gara Naannoo Beeenishaangul Gumuzitti ergeera.


Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ergaa Ogeessotaaf dabarsaniin haawaasa Oromoo nannooo ollaa keessa jiraatu afaan isaatiin baratee aadaafi duudhaa isaa akka dagaagfatuuf cimnee ni hojjana, humna qabnuunis Sabaafi Sablammoota ollaa deeggaruufi fira baay’ifachuun biyya ijaaraa demna jedhaniiru.
Dabalataanis naannoolee ollaa barnoonni afaan Oromootiin keessatti kennamaa jiru keessatti mana barumsaa bultii addaa tokko tokko saaquuf karoorfameera jedhan Dr. Tolaan.


Ogeessota gara sana bobba’aa jiraniin, isin warra carroome ergama seena qabeessa kana milkeessuf deemaa jiran ta’uu ibsuun amaanaa isaanitti kenname gahumsa olaanaan fiixaan akka bahatan kallattiin kennameeraafi.
OBN irraa odeeffanne.


WPBMNO, Hagayya 21,2013

 207 total views,  2 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: