Wed. Feb 8th, 2023

ETHIOPIANS TODAY, ADDIS ABABA (FINFINNEE), ETHIOPIA:

 175 total views,  1 views today

Jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkame!

Jijjiirraan barattootaa Yunivarsitiirraa gara Yunivarsitiitti taasifamu yeroof dhorkamuu Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanaa beeksise.

Gabatee yeroo (Kaalaaandarii) barnoota sababa koviid-19fi kanneen birootiin waldha’e durreessuuf jecha jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkamuun eerameera.Ta’us haalli dirqisiisaan yoo jiraate jijjiirrichi ilaalamuu akka danda’u ministeerichi ibseera.

Follow us on:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8CrAEUV9Buhu1qaKgptscQ

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMf5qQswuYTCAw

 

By Chala Dandessa

I am freelancer and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com. Twitter https://www.twitter.com/caalaadd Instagram: https://www.intagram.com/caalaadd Facebook: https://www.facebook.com/caalaaddofficial

Leave a Reply