Fri. May 20th, 2022
Ethiopian Passport

Ministeerri Barnootaa barsiisoota sadarkaa 1ffaafi 2ffaa duraanifi leenjii kennuuf qophii irra akka jiru beeksise

Ministeerrichi waltajjiin marii hooggantootaa Biiroo Barnootaa Naannoolee,barsiisoota ,diinii koollejjiifi ogeessota ministeerricha hirmaachsee taasiseera.

Waltajjiicha irratti leenjichi kennamuu kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti akka xiyyeeffatuu himameera.

Deetaan Ministira Ministeera Barnootaa Dr. Garramaw Hulluqaa, leenjichi kan barbaachiseef qulqullina barnootaa mirkaneessuuf barsiisonni sadarkaa 1ffaafi 2ffaa kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti yoo fudhatan ta’uu himan.

Kolleejjiin barsiisootaa naannooleetti argamanis kallattii barnootaa haaraafi leenjii bu’uuraa taasisuu akka qabanis himan.
Waltajjii irrattis hooggantootni Biiroolee Barnootaa Naannoolee, barsiisoota diinii kolleejjii 39 fi ogeessotni ministeerricha irratti hirmaataniru.Ministeericha odeeffanne.

Maddi: OBN

 90 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: