Sat. Sep 23rd, 2023

Ministeerri Barnootaa barsiisoota sadarkaa 1ffaafi 2ffaa duraanifi leenjii kennuuf qophii irra akka jiru beeksise

Ministeerrichi waltajjiin marii hooggantootaa Biiroo Barnootaa Naannoolee,barsiisoota ,diinii koollejjiifi ogeessota ministeerricha hirmaachsee taasiseera.

Waltajjiicha irratti leenjichi kennamuu kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti akka xiyyeeffatuu himameera.

Deetaan Ministira Ministeera Barnootaa Dr. Garramaw Hulluqaa, leenjichi kan barbaachiseef qulqullina barnootaa mirkaneessuuf barsiisonni sadarkaa 1ffaafi 2ffaa kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti yoo fudhatan ta’uu himan.

Kolleejjiin barsiisootaa naannooleetti argamanis kallattii barnootaa haaraafi leenjii bu’uuraa taasisuu akka qabanis himan.
Waltajjii irrattis hooggantootni Biiroolee Barnootaa Naannoolee, barsiisoota diinii kolleejjii 39 fi ogeessotni ministeerricha irratti hirmaataniru.Ministeericha odeeffanne.

Maddi: OBN

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply