Wed. Feb 8th, 2023
Ethiopian Passport

ETHIOPIANS TODAY, ADDIS ABABA (FINFINNEE), ETHIOPIA:

 279 total views,  1 views today

Ministeerri Barnootaa barsiisoota sadarkaa 1ffaafi 2ffaa duraanifi leenjii kennuuf qophii irra akka jiru beeksise

Ministeerrichi waltajjiin marii hooggantootaa Biiroo Barnootaa Naannoolee,barsiisoota ,diinii koollejjiifi ogeessota ministeerricha hirmaachsee taasiseera.

Waltajjiicha irratti leenjichi kennamuu kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti akka xiyyeeffatuu himameera.

Deetaan Ministira Ministeera Barnootaa Dr. Garramaw Hulluqaa, leenjichi kan barbaachiseef qulqullina barnootaa mirkaneessuuf barsiisonni sadarkaa 1ffaafi 2ffaa kallatti barnootaa haaraafi leenjii irratti yoo fudhatan ta’uu himan.

Kolleejjiin barsiisootaa naannooleetti argamanis kallattii barnootaa haaraafi leenjii bu’uuraa taasisuu akka qabanis himan.
Waltajjii irrattis hooggantootni Biiroolee Barnootaa Naannoolee, barsiisoota diinii kolleejjii 39 fi ogeessotni ministeerricha irratti hirmaataniru.Ministeericha odeeffanne.

Maddi: OBN

Follow us on:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8CrAEUV9Buhu1qaKgptscQ

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMf5qQswuYTCAw

 

By Chala Dandessa

I am freelancer and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com. Twitter https://www.twitter.com/caalaadd Instagram: https://www.intagram.com/caalaadd Facebook: https://www.facebook.com/caalaaddofficial

Leave a Reply