Fri. Jun 14th, 2024

“Artisti Alii Birraa Nama Artii Gaanfa Afrikaa walitti hidheedha”PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa


Sirna galateeffannaa fi eebba kitaaba seenaa Dr. Kabajaa artisti Alii Birraa irratti argamuun haasaa Pirezidaantii Mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa taasisan
Artisti Alii Birraa sirni Gadaa deebi’ee akka guddatuuf gahee olaanaa nama qabuudha.Akka Mootummaan naannoo Oromiyaattis artisti Alii Birraa ni galateefanna.


Badhaasni artisti Alii Birraaf kennamu artistoota dhaloota gara fuula duraas kan jajjabeesuudha.Artisti Alii Birraa bara dukkanaa keessa Afaan Oromoo guddisuun Oromoo guddisuu akka ta’e raaguun isaa yeroo har’aa Afaan Oromoo bakka inni gaheef ragaadha keessattuu artii ,Aadaa,duudhaa fi safuu Oromoo ifatti baasuu keessatti artistii bu’uura ta’eedha.
Afaan Oromoo baratee barsiisuu keessattis hojii boonsaa hojjeteera.


Artisti Alii Birraa Afaanota akka Somaalee,Afaar,Harari fi Amaariffaatin weelliseera.Artisti Alii Birraa ol-kan Itoophiyummaa ibsu hin jiru.Itoophiyummaa kan ofii ol qabanii kan biroo gadi qabuu miti.
Artisti Alii Birraa Mootii Mootota Afrikaati.


Artisti Aliidhaf kabaja guddaatu malaaf.Nama waan gaarii hojjate galateeffachuun,ol qabuun of-ulqabuudha.
Sirboota Alii Birraa Giddu gala Aadaa Oromoo keessatti walitti qabuun wiirtun tokko banameefi seenaa dhaloonni akka irraa baratu goona.Artistoonni,daldaltoonni,barattoonni waan boru seenaaf ta’u hojjachuu qabu.Ummanni Oromoo diinagdee fi barnootan akka cimuuf hojjachuu qabna.

Maddi: Oromia Communication Bureau

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply