Thu. May 19th, 2022

Guutuu Oromiyaaatti Gurraandhala 8-11tti hojjettoota Mootummaa kuma dhibba shanii oliif leenjii hubannoo gabbisuu ni keenama

Guutuu Oromiyaa keessatti hojjettoota mootummaa kuma dhibba shanii oliif leenjii hubannoo gabbisuu laachuuf qophiin xumuramuu isaa Hoogganaan Biiroo Paabliik Saarvisii Oromiyaa obbo Namarraa Bulii ibsaniiru.
Leenjiin kun Gurraandhala 8-11tti kan turuufi kaayyoon leenjichaa jijjiirama akka biyyaatti dhufe keessatti milkaa’ina argame akkamitti cimsuun hanqinoota jiran furuun jijjiirama biraaf hojjetan mootummaa akka of qopheessu taasisuuf akka ta’e oobbo Namarraan ibsaniiru.
Tajaajila uummataa kennamaa jiru caalmaatti fooyyeessuudhaan ittiquufiinsa hawaasaa daran cimsuuf irratti nimari’tama kan jedhan obbo Namarraan yeroo leenjiin kennamu kana keessatti tajaajilli hawaasaa akka hindhaabanne gochuun barbaachisaadha jedhaniiru.

 104 total views,  3 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: