Wed. Feb 8th, 2023

ETHIOPIANS TODAY, ADDIS ABABA (FINFINNEE), ETHIOPIA:

 244 total views,  1 views today

Guutuu Oromiyaaatti Gurraandhala 8-11tti hojjettoota Mootummaa kuma dhibba shanii oliif leenjii hubannoo gabbisuu ni keenama

Guutuu Oromiyaa keessatti hojjettoota mootummaa kuma dhibba shanii oliif leenjii hubannoo gabbisuu laachuuf qophiin xumuramuu isaa Hoogganaan Biiroo Paabliik Saarvisii Oromiyaa obbo Namarraa Bulii ibsaniiru.
Leenjiin kun Gurraandhala 8-11tti kan turuufi kaayyoon leenjichaa jijjiirama akka biyyaatti dhufe keessatti milkaa’ina argame akkamitti cimsuun hanqinoota jiran furuun jijjiirama biraaf hojjetan mootummaa akka of qopheessu taasisuuf akka ta’e oobbo Namarraan ibsaniiru.
Tajaajila uummataa kennamaa jiru caalmaatti fooyyeessuudhaan ittiquufiinsa hawaasaa daran cimsuuf irratti nimari’tama kan jedhan obbo Namarraan yeroo leenjiin kennamu kana keessatti tajaajilli hawaasaa akka hindhaabanne gochuun barbaachisaadha jedhaniiru.

Follow us on:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8CrAEUV9Buhu1qaKgptscQ

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMf5qQswuYTCAw

 

By Chala Dandessa

I am freelancer and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com. Twitter https://www.twitter.com/caalaadd Instagram: https://www.intagram.com/caalaadd Facebook: https://www.facebook.com/caalaaddofficial

Leave a Reply