Fri. Jul 19th, 2024

Namoonni dhuunfaan yakka cimaa raawwachuurratti bobba’anii turan 34 to’ataman

Magaalaa Finfinneetti namoonni dhuunfaan yakka cimaa raawwachuurratti bobba’anii turan 34 to’atamuu Komishiniin Poolisii magaalichaa beeksiise.


Namoonni dhuunfaan kunneen gareen gurmaa’uun meeshaalee waraanaan deeggaramuun yakka saamichaa dhaabbilee adda addaarratti raawwachaa turuu komishinichi ibseera.
Akkasumas yakka reebichaa cimaa qaqqabsiisuurratti kanneen bobba’an ta’uu himameera.


Garee sadiin gurmaa’uun iddoo garaagaraatti meeshaalee qaalii ta’an saamaa turaniiru jedhame.
Yaa ta’uutii magaalaan Finfinnee sodaa nageenyaa hammataa ta’e akka qabdu fakkeessuun miidiyaaleen hawaasummaa odeeffannoo sobaa tatamsasaa jiran gochicharraa of qusachuu akka qaban Komishinarri Komishinii Poolisii magaalichuu Geetuu Araggaaw hubachiisaniiru.


Filannoon marsaa 6ffaa karaa nagaan akka gaggeeffamuuf Komishinichi qophii ga’aa taasiisuu eeraniiru.

Maddi:-TOI


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply