Wed. May 18th, 2022

Gaazexxeessaan Tigiraay Miidiyaa hawusii fi Ityoophiaatti bakka bu’aa fi qopheessaan olaanaa Ayigaa Fooram too’annoo jala oolan

Gaazexxeessaan Tigiraay Miidiyaa hawusii fi Ityoophiaatti bakka bu’aa fi qopheessaan olaanaa Ayigaa Fooram too’annoo jala oolu Raayyaa Ittisaa Biyyaa beeksise.

Gaazexxeessittonni Tigiraay Miidiyaa hawusii gaazexxeessaa Fistuum Birhaanee fi Ityoophiaatti bakka bu’aa Fi qopheessaan olaanaa Ayigaa Fooram gaazexxeessaa Taamiraat Yemaane Magaalaa Maqaaleetti mana nama dhuunfaa istuudiyoo kireeffachuun piroopaagaandaa sobaa tamsaasaa turanitti too’annoo jala oolaniru.

Sakkata’insa mana namoota kanaatti taasifameen, garee juuntaaf ergamuuf kan ture qorichoota hedduu, uffata, meeshaalee elektirooniksii fi dookimantiin hedduun qabamuu himameera.

Ajajaan Olaanaa kumaa 3ffaa Kumaalaa Darajjee Deebisaa Magaalaa Maqaalee keessatti nagaaf tasgaabii uumuuf tarkaanfii garagaraa fudhataman keessaas meeshaalee waraanaa salphaa hanga meeshaalee gurguddootti hojiin namoota dhuunfaa irra hiiksisuus raawwatamuu himaniiru.

Fuulli miidiyaa hawaasaa Raayyaa Ittisa BIyyaa akka mul’isutti, magaalittitti hannaafi dhimmonni yakkaa waliin walqabatanis hir’achuu himaniiru.

Maddi: FBC

 121 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: