Wed. May 18th, 2022

Itiyoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee humna niwukilaaraa mallatteessaan

Itiyoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee humna niwukilaaraa mallatteessaaniiru.

Waliigalticha Ministeerri Innooveshinii fi Teeknooloojii Itiyoophiyaa fi Raashiyaatti Koorporeeshiniin Humna Atoomikii mallatteessaaniiru.

Waliigatichaas Raashiyaatti AmbaasaaddaraItiyoophiyaa Ambaasaaddar Alamaayyoo Taganuu fi Itti Aanaa Daayreektaraa Humna Atoomikii Raashiyaa Niikolaay Ispaaski mallatteessaniiru.

Waliigaltichi humna niwukilaaraan hubannoo hawaasaa guddisuuu fi leenjii laachuu akkasumas dandeettii gabbisuuf kan dandeesisu deeggarsa laachuuf kan kaayyeffate tahuu ragaan Ministeera Dhimma Alaa irraa arganne ni mul’isa.

 98 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: