Mon. Dec 4th, 2023

Loading

Itiyoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee humna niwukilaaraa mallatteessaan

Itiyoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee humna niwukilaaraa mallatteessaaniiru.

Waliigalticha Ministeerri Innooveshinii fi Teeknooloojii Itiyoophiyaa fi Raashiyaatti Koorporeeshiniin Humna Atoomikii mallatteessaaniiru.

Waliigatichaas Raashiyaatti AmbaasaaddaraItiyoophiyaa Ambaasaaddar Alamaayyoo Taganuu fi Itti Aanaa Daayreektaraa Humna Atoomikii Raashiyaa Niikolaay Ispaaski mallatteessaniiru.

Waliigaltichi humna niwukilaaraan hubannoo hawaasaa guddisuuu fi leenjii laachuu akkasumas dandeettii gabbisuuf kan dandeesisu deeggarsa laachuuf kan kaayyeffate tahuu ragaan Ministeera Dhimma Alaa irraa arganne ni mul’isa.

Follow us on:

YOUTUBE  FACEBOOK   TELEGRAM    GOOGLE NEWS  TWITTER  INSTAGRAM   PINTEREST 

Subscribe and Follow us via Email

If you have any comment regarding this article contact us at contact@ethiopianstoday.com

 

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply