Tue. Jun 18th, 2024

Itiyoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee humna niwukilaaraa mallatteessaan

Itiyoophiyaa fi Raashiyaan waliigaltee humna niwukilaaraa mallatteessaaniiru.

Waliigalticha Ministeerri Innooveshinii fi Teeknooloojii Itiyoophiyaa fi Raashiyaatti Koorporeeshiniin Humna Atoomikii mallatteessaaniiru.

Waliigatichaas Raashiyaatti AmbaasaaddaraItiyoophiyaa Ambaasaaddar Alamaayyoo Taganuu fi Itti Aanaa Daayreektaraa Humna Atoomikii Raashiyaa Niikolaay Ispaaski mallatteessaniiru.

Waliigaltichi humna niwukilaaraan hubannoo hawaasaa guddisuuu fi leenjii laachuu akkasumas dandeettii gabbisuuf kan dandeesisu deeggarsa laachuuf kan kaayyeffate tahuu ragaan Ministeera Dhimma Alaa irraa arganne ni mul’isa.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply