Wed. Jul 24th, 2024

Injiinar Taakkalaa Uumaa Baankii Addunyaatti Daayreektar Afrikaa Bahaa fi Kibbaa waliin mari’atan


Ministirri Albuudaa fi Boba’aa Injiinar Taakkalaa Uumaa Baankii Addunyaatti Daayreektar Afrikaa Bahaa fi Kibbaa Usmaan Diyoon waliin mari’atan.


Injiinar Taakkalaa Uumaa riiformii fi jijjiirama imaammataa fi seeraa damee albuudaa fi kanneen walqabatnirratti ibsa laachuu ibsaniiru.
Haaluma walfakkaatuun hojiiwwaan damichaarratti hojjetaman ilaalchisuun hoogganticha waliin mari’achuu himaniiru.
Baankii Addunyaatti Daayreektar Afrikaa Bahaa fi Kibbaa Usmaan Diyoon gama isaaniin baankiin addunyaa hojiiwwan damee albuudaa fi boba’aarratti hojjetamu akka deeggartu ibsaniiru.


Akkasumaas deeggarsa oogumaas kan taasisaan yoo tahu, fuula duratti deeggarsa ijaarsa dandeettii fi invastimantii irratti akka taasisaan mirkaneessaniiru.
Barbaacha kuusaa qabeenyaa teeknooloojiin deeggaramerratti waliin hojjechuu waliigaluu eeraniiru.


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply