Thu. May 19th, 2022

Abbaan Taayitaa Broodkaastiingi Ityoophiyaa maqaa isaa jijjiirrate

No photo description available.

Abbaan Taayitaa Broodkaastiingi Ityoophiyaa maqaa isaa gara Abbaa Taayitaa Miidiyaalee Ityoophiyaa jedhutti jijjiirrate.

Maqaan haaraan Abbaa Taayitaa Miidiyaalee Ityoophiyaa kunis Gaazeexaa nagaariitiin maxxanfamuun hojiirra ooleera.

Kana hordofee labsiin Tajaajila Broodkaastiingi kana dura hojiirra ture lakkoofsi 533/1999 haqamuun gara lakkoofsa 1238/2013tti jijjiirramuu ragaan Abbaa Taayitichaarraa argame ni muul’isa.

Labsiin tibba darbe Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataan ragga’e guddina miidiyaa biyyattiif qooda olaanaa ni qabaata jedhamee eeggama.

Maddi: FBC

 68 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: