Fri. Jun 14th, 2024

Abbaan Taayitaa Broodkaastiingi Ityoophiyaa maqaa isaa jijjiirrate

Abbaan Taayitaa Broodkaastiingi Ityoophiyaa maqaa isaa gara Abbaa Taayitaa Miidiyaalee Ityoophiyaa jedhutti jijjiirrate.

Maqaan haaraan Abbaa Taayitaa Miidiyaalee Ityoophiyaa kunis Gaazeexaa nagaariitiin maxxanfamuun hojiirra ooleera.

Kana hordofee labsiin Tajaajila Broodkaastiingi kana dura hojiirra ture lakkoofsi 533/1999 haqamuun gara lakkoofsa 1238/2013tti jijjiirramuu ragaan Abbaa Taayitichaarraa argame ni muul’isa.

Labsiin tibba darbe Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataan ragga’e guddina miidiyaa biyyattiif qooda olaanaa ni qabaata jedhamee eeggama.

Maddi: FBC

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply