Tue. Jul 16th, 2024

Manneen barnootaa bultii addaafi Ifa Boruu Oromiyaa keesaatti ijaaramaa jiran yeroo karoorfametti xumuruuf hojjatamaa jira jedhan

Hoogganaan Jilli hoogganaa Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr.Tolaa Bariisootiin durfamu Pirojaktiilee Barnootaa Harargee Bahaatti hojjatamaa jiran daawwateera.


Dr.Tolaan manneen barnootaa bultii addaa 7fi Ifa Boruu 100 ijaaramaa jiran keessaa 4 xumuramuu Isaafi 85 yeroo karoorfameetti xumuramuun akka danda’amu mirkaneessaniiru.


Akka OBN gabaasetti Manneen barnootaa muraasni ijaarsi isaanii sababa gara garaatiin lafarra harkifataniis xumuranii bara barnootaa 2014tti hunduu xumuramanii keessatti barsiifamuun ni jalqaba jedhan.


Bulchaan Godina Harargee Bahaa Obbo Huseen Fayyisoo manneen barnootaa bultii addaafi Ifaa Boruu Godina Harargee Bahaa keessatti hojjatamaa jiran yeroo karoorfameetti akka xumuramaniif deeggarsa barbaachisaa hunda ni goona jadhaniiru.


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply