Miseensota juuntaa waraqaa eenyummaa sobaan gara Sudaanitti baqachuuf turanirratti tarkanfiin fudhatame

Miseensonni juuntaa waraqaa eenyummaa sobaan gara Sudaanitti baqachuuf
turanirratti tarkanfiin fudhatame

Miseensota juuntaa waraqaa eenyummaa sobaa naannoo biraatiin bahe
qabachuun gara Sudaanitti baqachuuf turanirratti tarkanfiin fudhatamuusaa
Waltaasisaa Olaanaa Hojiilee Ijaarsaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Letenaal
Janaraal Baacaa Dabalee beeksisan.

Letenaal Janaraal Baacaan ibsa kennaniin akka jedhanitti, miseensonni
juuntaa kunneen qophii guddaa taasisuun waraqaa eenyummaa sobaa naannoo
biraarraa fudhachuun wayita baqachuuf jedhan tattaffii raayyaan ittisaa
taasiseen otoo hin milkaa’in hafaniiru.

Kayyoonsaanii inni guddaan gara Sudaanitti baqachuun achi taa’anii biyya
keessatti loltootasaanii riphee lolaarratti hirmaachisuun biyya jeequuf
akka ture ibsaniiru.

Miseensonni juuntaa tarkaanfiin irratti fudhatame kunneen harkasaanirratti
waraqaan eenyummaa sobaa argamuusaa dubbataniiru.
Maddi: Dh.P.I

 12 total views,  1 views today

About Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

View all posts by Chala Dandessa →

Leave a Reply