Fri. May 20th, 2022

Dhimmoota nageenya biyyaalessaa
qoranirratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale

Mootummaa jijjiiramni biyyaalessaa akka hingufanneef akkasumas fedhii dirree dimokraasii bal’isuuf gara bal’inaafi obsa agarsiisaa jiru nageenya biyyaalessaa qoraa waan jiruuf tarkaanfii keessa deebii hinqabne fudhachuu eegaluu Koreen Humna Wajjummaa Nageenyaafi Tasgabbii beeksise.

Guutummaan ibsa Koree Ministeera Ittisa Biyyaa, Tajaajila Odeeffannoofi Tikaa, Poolisii Federaalaafi Ejensii Saaphana Informeeshiniifi Tikaarraa babaherraa kenname akka ittaanutti dhiyaateera.

 123 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: