Fri. Jun 14th, 2024

Naannoo Amaaraatti hiriira tibbana ba’ame irratti dhaadannoowan dhaga’aman tokko tokko aad-malee dha: Abbootii Gadaa Oromiyaaimage 22

“Jechi gidduu kana dhaga’uu jirru…. eenyummaa namaa tuqu. Warri siyaasaa akkuma fedhetti waan fedhe waliin jechu danda’a malee, jechi eenyummaa namaa tuqee, eenyummaa namaa arrabsu sun, eenyummaa namaa abaaru sun, jecha hin barbaachifne“ Jiloo Mandhoo, Abbaa Gadaa Gujii, Walitti Qabaan Gamtaa Abbotii Gadaa Oromiyaa

“Oromummaan haa badu jechuu dura, dura Oromummaa maal akka ta’e beekutu nama barbaachisa. Sonsi Oromummaan of keessatti qabu… sabaa fi sablaammii of keessatti haammatee, moggaafatee wajjin jiraata jechuu dha. Oromummaan haa badu jechuun kun haa badu jechuu dha. Jecha saba tokko suukanessuu dubbachuun aad-malee dha.“ Obbo Goobanaa Hoolaa, Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo

“Nu Uummata bal’aa Amaaraa wajjin wal dhabbii hin qabnu. Yoo waldhabbii qabaannee, jaarsa qabu, jaarsa qabna nulle, walitti dhufnee wal-himanna. Yoo uummatni Oromoo kan goone jiraate ammoo, nu haa himatan….Uummata bal’aa Oromootiif wanni dhaamu: kaleessa ati haammataa dha. Ammalle haammadhu. Qe’ee keetitti sabaa fi sablammiin tokkollee hin miidhamin.“ Aliyyii Mohaammad Surur, Abbaa Gadaa Odaa Roobaa Sikkoo Mandoo

Abbootiin Gada kana kan dubbatan ibsa kaleessa miidiyaaf kennan irratti

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply