Wed. May 18th, 2022

‘Email’ dhuunfaa duranii Ministirri Muummee fakkeessuun odeeffaannoon sobaa raabsama jiraachuun ibsame
Gareen Yakkamtoota kanaan dura odeeffannoo ‘Email’ dhuunfaa duranii Ministirri Muummee irraa ergame fakkeessuun odeeffannoo gaafachuunifi deebii kennaa jiraachuu beekamera.

Kanaafu odeeffannoon sobaa raabsama kan jiru ta’uu beekuun namni kamiyyuu of eeggannoo barbaachisaa akka taasisuufi gocha badii akka kanaa wayita arguu qaamolee seera kabachiisanitti beeksisuu akka qabu Waajjirri Ministirra Muummee hubachiisera.

 123 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: