Fri. May 20th, 2022

Qonnaan bultoota fi ijoollee qonnaan bultootaa 800 caalaniif kaartaan mirkaneessaa qabiyyee lafaa kenname

Adaanach Abeebee, Kantiibaa I/A Bulchiinsa Magaalaa Finifinnee


Magaalaa Finfinnee kuta magaalaa Booleetti kan argaman qonnaan bultoota fi ijoollee qonnaan bultootaa 828f kaartaan mirkaneessaa qabiyyee lafaa kenname.


Sirna kenniinsa kaartichaarratti haasaa kan taasisaan Itti aantuun Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee, qonnaan bultoota fi ijoollee qonnaan bultootaa kaartichaa argataniif lafaasaanirra fayyadamoo ta’uuf qaqqabusaanii gammachuu itti dhaga’aamee ibsaniiru.


Qonnaan bultoonnis qabiyyeecha sirnaan misoomsuun jireenyaasaanii waaraan foyyeessuu qabu jedhaniiru.

Madda: FBC

 60 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: