Wed. May 18th, 2022

Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti eebbifame!

Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa bakka Hoggantoonni, Abbootiin Gadaa, keessummoonnii fi jirattoonni argamanitti bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu Ganda Haadhootti eebbifameera.

Sirna Gadaa keessatti Abbaan Muudaa ga’ee olaanaa qabaachuu Abbaa Muudaa Tuulamaa Abbabaa Hayiluun himaniiru.

Abbaan Gadaa gara Aangootti wayita dhufu Abbaa Muudaatiin gaggeeffama. Ga’een Abbaa Gadaa Abbaa Muudaatiin himama jedhan.

Galmi Abbaa Muudaa kunis, akkaataa Sirna Gadaa keessatti hiika qabuun kan ijaarramuu himaniiru.

Dhaloonni ammaa sirna kana kunuunsee dhaloota dhufuuf dhaalchisuu akka qabu Abbaan Muudaa Tuulamaa dhaamaniiru.

Akka OBN gabaaseetti Abbootiin Gadaa eebba galmaatiin booda seera ittiin bulmaataa Galma Hammataa Addunyaa Dirree Bakkootti Seera namaa, Beelladaa, Bineensaa, Malkaa, Tuulluu, Lagaa fi Uumama tumaniiru.

 80 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: