Mon. May 27th, 2024

Maqaalee Ganamaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Kutaalee Oromiyaa Adda Addaa

 1. FINFINNEE – Addis Ababa
 2. AGAMSA – Markaatoo
 3. BADDAA EJERSAA – Ras Kaasaa Sefer
 4. BAAROO KORMAA – Xuqur Anbassaa
 5. BIRBIRSA GOOROO – Piassa
 6. Caffee Araaraa -sidist kiiloo
 7. CAFFEE aannanii – Meksiikoo
 8. CALCALLI – Saar-bet
 9. DAALATTII – 4-kiiloo
 10. DILDILA ADURREE – Inxooxxoo
 11. GARBII – Senga-taraa
 12. GOLBOO – Ceerqoos
 13. GULALLEE BADHAASOO – Qeeraa
 14. HURUFA BOOMBII – Jaan-Meedaa
 15. QARSAA – Kaasaanchis
 16. ADOOLAA – Kibre-Mengist
 17. BULEE HORAA – Hagere Maariyaam
 18. EJEREE – Addisaalem
 19. ROOBAA – Nifaas Silk
 20. ADAAMAA – Naaziret
 21. CIROO – Asebe Teferi
 22. BISHOOFTUU – Debre zeeyit
 23. BOTEE-Maqii
 24. BAATUU-Ziwaay
 25. Amboo-Hagerehiwoot
 26. Sabbataa-Alamganaa
 27. Hoolotaa-Gannat
 28. Walisoo-Gihoon
 29. Tulluu eegduu-Menagesha
 30. Haroo sabbuu-Alem teferi
 31. Roobee-Goobbaa
 32. Lammii-Lamii
 33. Birbirsa-Georgis Church
 34. Dhekkaa-Yeka
 35. .Dhooqa booraa-22 mazoria
 36. Doobbii-Qacanee
 37. Laga harree-Laga haar
 38. Dabbassoo-mashalookiyaa
 39. Haroomaayyaa-Alemaya
 40. Bakkanniisaa-Mekanisa
 41. Bookee-Bethel
 42. Qarree Gowwaa-Gohatsion
 43. Haxaaii-Axaayyee
 44. Abbaa Guuguu-Aarbaa guuguu
 45. Dirree Dhoaa-Dire dawa
 46. Karaa Maraa-Kaarra Maarraa
 47. Saa Gurree-Saaguree
 48. Naqaadallaa-Maqdela
 49. Melka jaldu-Melka Jebdu
 50. Naqqamtee-Lekemte
 51. Karaa Qoree-Karaa Qorree
 52. Illuu Abbaa Booraa-illuubaaboor
 53. Oboraa-Waabaraa
 54. Dhedheertuu-Dertu
 55. Yaaa baloo-Yabello
 56. Qolan Koomii-Welenkomi
 57. Hara Dambal-Zway
 58. Cuqqaalaa-Ziqualla
 59. Mataaharaa-Metehara
 60. Arsii-Aruusii
 61. Bishaan Diimaa-Bisdiimoo
 62. Qoqaa-Koqa
 63. Mandayyoo-Fasil Awuraja
 64. Bishaan Dhinsaa-Yilman Dinsa
 65. Haqaaqi-Akaki
 66. Irreensaa-Gudeellaa
 67. Shaamboo-Shaambuu
 68. Ilaalibalaa-Lalibela
 69. Fincaaaa-Finca
 70. Abboomsaa-Tinsae birihan
 71. Hora-Filwuha
 72. Hawaas-Awash
 73. Qaalluu-Kality
 74. Laga Qamalee-H/Giorgis Dildiy
 75. Wal-arga-Wellega
 76. Tulluu Daalattii-Tiliku Betemengist
 77. Addababaii-Adebabay
 78. Qilee-Asko
 79. Suluula Garbii- T/Haimanot
 80. Awwaaroo-Aware
 81. Adaamii-Rufael
 82. Sheik Hojole/Didiimtuu-Shegole
 83. Waddeessa-Chercher Godana
 84. Tulluu Ejersaa-Hanna Mariam
 85. Lumee-St.Joseph
 86. Labuu-Siga meda/Tatek
 87. Laaftoo Tumtuu-Buna Board
 88. Tulluu Dheertuu-Gofa Betemengist
 89. Tulluu Heexoo-Buufata Poolisii Jahaffaa
 90. Laalii-Intoto Mariam
 91. Burqaa Ejersaa-Faransay Imbassy
 92. Caffee Muudaa-Lideta
 93. Dhakaa Araaraa-sherathon & Hilton area
 94. Dolloo Buddeenaa-Gotera,Wello sefer &
 95. Dhummuugaa-Ginfille
 96. Fiichee-Xalian mishig
 97. Golbaa-Addis ketema
 98. Hadaa-Tele,Garaj,Cerkos Betekiristan
 99. Harawa-kaca Fabirika
 100. Harbuu-Gurd Shola
 101. Harbuu Irreessaa-Ras
 102. Hailu Sefer
 103. Hulluuqa Kormaa-Istifanos
 104. Jaajaa-Bihere Tsige
 105. karaa Qorxii-Belay zeleke Qilxu straight
 106. Burqaa Qorichaa-Yeka Michael,Around Kebena river
 107. Hurufa Raaree-Around Bus Station
 108. Keelloo Masqalaa-Around 4-Kilo Campus & Betekiristan area
 109. Riqicha Alloo-Engliz & Russia Embassy
 110. Caancoo/Arsii-Debre Selam
 111. Bulikaa-Bulga
 112. Collee-Debre Sina
 113. Dheedheeraa-Dadar
 114. Erar-Yarar
 115. Gaara sibiiluu-Minilik Gibbii
 116. Hankoober-Ankober
 117. Goodaa Boombii-Tatek Defer
 118. Bubbee-Yirga Dejen
 119. Ganda Aliyyuu-Gandaliyyuu
 120. Haadha Adii-Adaadii
 121. Walda`a-Woldiya
 122. Madaaroo-Ayertena
 123. Kuukkuu-Hagere Marian
 124. Jajjuu-Yejjuu
 125. Tulluu Diimtuu-Bahita Gebriel
 126. Tulluu Maraa- Tulluu Amaaraa
 127. Wacaalii-Wucaalee
 128. Waabee Shabal-Waabee Shebele
 129. Malkaa Abbooshee-Baambiis
 130. Mandooyyee-Baalee-Faasiil
 131. Xarroo-Atana Tera

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply