Sat. Apr 20th, 2024

Loading

FAACHA GORROORRAA- the new song of prominant Oromo Artist Chala Bultume

The few contents of the song -Quoted by Ibsaa Shoomaa

Maaliin garaa si gahuu?

Akka Laggasaa Wagii

Du’ee siif wareegamuu?

Akka Nadhii Gammadaa

As buutee siif dhabamuu

Akka Maammoo Mazammir

Guyyaa siif fannifamuu?

Akka Eebbisaa Addunyaa

Lafarra harkifamuu?

Akka Qeerroo Nageessoo

Qeerrummaan kolaafamuu?

Akka Leenjisoo Diigaa

Summiidhan ajjeeffamuu?

Moo akka Bakar Waaree

Miila tokko siif laadhu?

Akka Haaji Adam Saaddoo

Waraqaa iccitii nyaadhu?

Caalaa Bultume

FAACHA GORROORRAA- the new song of prominant Oromo Artist Chala Bultume

You can get the detail of the song on MELBA ENTERTAINMENT C.S

Follow us on:

YOUTUBE  FACEBOOK TELEGRAM GOOGLE NEWS TWITTER  INSTAGRAM PINTEREST

Subscribe and Follow us via Email

If you have any comment regarding this article contact us at contact@ethiopianstoday.com

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply